Cele mai recente texte:

Pentru o mai bună înțelegere cum funcționează portalul vă recomandăm acest Video

Plopii

Plopi-s triști și singuratici, Frați tăcerilor pe dealuri, Clătinați cu armonie În a vânturilor valuri. Plopi-s ve ...
Dragoste

13-01-2019 22:11

Mări albastre

Spre mări albastre-n depărtări, Demult gându-mi se-ndreaptă, Din fumurii și dalbe zări Menesc un chip în șoaptă... ...
Dragoste

13-01-2019 22:04

Catrenele dragostei

Dragă-mi este dragostea bântuită de sprâncene, de sprâncene pământene, lungi, pieziş-răsăritene. Dragă-mi este dra ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:48

Văzduhul seminţe mişca

În ceasul acela pe-a muntelui coamă - unde-adăstarăm sub brazi, nimiciţi de arzândul albastru din clara preziua de to ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:47

Lumina de ieri

Caut, nu ştiu ce caut. Caut un cer trecut, ajunul apus. Cât de-aplecată e fruntea menită-nălţărilor altădată! Caut, ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:47

Paradis în destrămare

Portarul înaripat mai ţine întins un cotor de spadă fără de flăcări. Nu se luptă cu nimeni, dar se simte învins. Pre ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:46

În marea trecere

Soarele-n zenit ţine cântarul zilei. Cerul se dăruieşte apelor de jos. Cu ochi cuminţi dobitoace în trecere îşi prive ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:46

În lan

De prea mult aur crapş boabele de grâu. Ici-colo stropi de mac şi-n lan o fată cu gene lungi ca spicele de orz. Ea ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:46

Dorul

Seţos iţi beau mirasma şi-ţi cuprind obrajii cu palmele-amândouă, cum cuprinzi în suflet o minune. Ne arde-apropierea ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:45

Izvorul nopţii

Frumoaso, ţi-s ochii-aşa de negri încât seara când stau culcat cu capu-n poala ta îmi pare că ochii tăi, adânci, sun ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:44

Martie

Din caier încălcit de nouri toarce vântul fire lungi de ploaie. Flusturatici fulgi de nea s-ar aşeza-n noroi, dar c ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:44

Gorunul

În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn cum bate ca o inimă un clopot şi-n zvonuri dulci îmi pare că stropi d ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:44

Pământul

Pe spate ne-am întins în iarbă: tu şi eu. Văzduh topit ca ceara-n arşiţa de soare curgea de-a lungul peste mirişti ca ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:43

Veniţi după mine, tovarăşi!

Veniţi lângă mine, tovarăşi! E toamnă, se coace pelinul în boabe de struguri şi-n guşe de viperi veninul. C-un chi ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:43

Strigat în pustie

Cu chiotele-ţi de lumina şi cu-adâncul ochilor de mare, cu urmele în lut ce ţi le lasă nenumăratele fecioare cutremu ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:41

Flori de mac

În frunza de cucută amară îmi fluier bucuriile-şi-o neînţeleasă teamă de moarte mă pătrunde, cum vă privesc pe malul ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:41

Amurg de toamnă

Din vârf de munţi amurgul suflă cu buze roşii în spuza unor nori şi-atâta jăraticul ascuns sub valul lor subţire de ...
Clasice
administrator

13-01-2019 18:41