Neîndurată

Conținut:
Neîndurată, neîndurerată,
O, vreme, fără de sfârșit te duci
Și treci pe lîngă mine, fără a te opri,
Fără a mai ști ce-n sine porți cu cliple pierdute,
Necunoscută e întâia zi pentru oricare nume,
Ca și acea din urmă zi, necunoscută !
Neîndurată cea din urmă și întîie sărutare...

Comentarii:


Mai multe comentarii