Critici

Conținut:
Vezi cum astăzi pare lumea
Cu un pom mâncat de car,
Unde crima și minciuna
Umplu cupa de amar.

Unde cel corupt și lacom,
Nu se teme de nimic,
Și împilă gogomanul
Fără milă pe cel mic !

Mulți preschimbă adevărul,
Întru ce voiră ei,
Mulți triumfă ca fățarnici,
Mulți ca lași și farisei.

Ipocrit înșiră lecții,
În morală și științi,
Putreziți moșnegi, neoameni,
Țin prelegri și ședinți !

Și aceste măști și umbre,
Trebuie să le stimez ?
”- Voi, ce nu știți de dreptate !
Mă-nvățați cum să trăiec ?”

Ca la vajnice persoane
Să imi plec grumazul meu ?
Să fiu cult, formal și nostim
Cu oricare nătărău ?

Ați ajuns la anii voștri
”Prea de tot formali și culți !”
Ca și vulpea diplomată
Dați povețe de adulți,

Și disprețuiți pe-acela
Ce din pom abia s-a rupt,
Să se-nalțe alt de fire,
Nu obscen și nu corupt !

Ați pătat smeritul cuget
Și-nchinați pe la străini,
Încercați să dați schimbării
Chiar credința din bătrâni !

Care-i rostul vieții astăzi ?
Îmbuibare și dezmăț,
Sau mai mult agonisire,
Huzureală și ospăț ?

Eu nu voi să am o viață
Ca aceasta de pe-acum,
Să mă schimb cum sunt și alții:
”- Într-un fel de nu știu cum”.

Nu urmați această lume !
Lume josnică și rea,
Ce nu vindecă durerea,
Și nu spală fapta grea.

Faceți loc pe calea oarbă,
Da-ți în lături ce-i scabros !
Să se vindece odată,
Suflet cinic și lepros !

Să învie conștiința,
Și șă bată inima,
Să se-ntoarcă toți, ca unul,
Îndărăt la țara sa.

Viața poate fi asemeni
Cu-n castan în zi de mai,
Cu-al său suflet alb în floare,
Pe al nostru verde plai,

Iar acei ce surpă vatra,
Și ciuntesc cuvîntul sfânt,
Să nu aibă loc pe dânsul,
Și oriunde pe Pământ !

Comentarii:


Mai multe comentarii