Dorință

Conținut:
Vreau să te știu lângă brazii bătrâni,
Și la tulpină de falnici salcâmi,
Să-mi cânți încet cu un glas mlădios,
Ce să răsune în codrul umbros.

Dacă găsim lepădatul saivan,
Loc de popas pentru orice mirean,
Ne adumbrim liniștit și frumos,
Precum în visu-mi ce foile-a ros.

Sta-vom acolo alături, cuminți,
Noaptea cât tine, și stele fierbinți
Ne vor veghea, iară luna în jos
Varsă-și lumina blajin și mieros.

Când dimineața curând ne-om trezi,
Roua pe iarbă în zorii de zi,
Ne va purta peste ea lunecos,
Rece și fraged, cu pasul pe jos.

Și spre stejarul ce șade de veci,
Ne-or îndrepta înșirate poteci,
Ne-om acuprinde sub el singurei,
Galeș și dulce ca doi porumbei.

Comentarii:


Mai multe comentarii